Sobczak, Jacek, i Maria Gołda-Sobczak. 2018. Prawo Do Grobu Jako Problem Kulturowy I Prawny. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 197-219. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1746.