Izdebski, Jan. 2018. Realizacja Polityk Publicznych Przez Administrację Publiczną. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 221-31. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1747.