Karpiuk, Mirosław. 2018. Status Prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 233-44. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1748.