Kłoda, Emilia. 2018. „Ilustracja Słów Pisma Świętego Jako Element Polemiki Międzywyznaniowej W Dobie Kontrreformacji Na Przykładzie Obrazu Trójca Święta W Kościele Pojezuickim W Twardocicach”. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 433-44. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1761.