Król, Małgorzata, i Małgorzata Nowak. 2018. Wstęp. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 461-62. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1763.