Tylec, Grzegorz. 2018. Prawo Do Wynagrodzenia W Prawie Autorskim Na Tle Stosunków Majątkowych Małżeńskich. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 127-41. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1765.