Olszewska, Maria. 2018. „Piękno Miłosierdzia. Dramaturgiczne Wizerunki Brata Albert”a. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 121-43. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1805.