Hułas, Maciej. 2018. Życie Publiczne a Moralność. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 399-415. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1822.