Radwan, Marian. 2018. Prawosławni Wyznawcy I Męczennicy Rosyjscy Z Lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 417-23. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1823.