Tylec, Grzegorz. 2018. „Private Copying Levies. Roszczenie Od Posiadaczy Urządzeń Reprograficznych Z Art. 20 Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych Oraz Jego Przedawnieni”e. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 265-76. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1824.