Czuryk, Małgorzata. 2018. Bezpieczeństwo Jako Dobro Wspólne. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 15-24. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984.