Piesiewicz, Piotr. 2018. Wymagalna Wierzytelność Z Autorskich Praw Majątkowych Jako Przedmiot Egzekucji W Postępowaniu Cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 77-93. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987.