Domaradzki, Paweł. 2018. Charakter Spółek Notowanych Na Rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 113-25. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.113-125.