Kulczycka, Dorota. 2018. „Aksjologiczne Problemy Związane Z Najnowszą Literaturą Polską. Casus Prozy Jakuba Żulczyk”a. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 281-309. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002.