Sakowicz, Eugeniusz. 2018. „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie Do Teologii Religi”i. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 355-61. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005.