Lis, Wojciech. 2018. Zgoda Pacjenta Na Czynność Medyczną W Polskim Porządku Prawnym. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 39-58. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006.