Fermus-Bobowiec, Anna. 2019. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. Zeszyty Naukowe KUL 61 (4), 125-41. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070.