Kozieł, Grzegorz. 2019. „Dopuszczalność Stosowania Przepisów O wzorcach Udostępnianych W systemie Teleinformatycznym. Do EIZG Z siedzibą Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskie”j. Zeszyty Naukowe KUL 61 (4), 169-79. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2073.