Liszka, Paulina. 2019. „Powołanie I status Sędziego Prawa Administracyjnego W kontekście Orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych W sprawie Lucia V. SE”C. Zeszyty Naukowe KUL 61 (4), 421-35. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2090.