Klimek-Grądzka, J. (2018) „«Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…» – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pol”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 475-492. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1495 (Udostępniono: 21listopad2019).