Król, M. (2018) Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 493-509. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1496 (Udostępniono: 20wrzesień2019).