Nowak-Barcińska, M. (2018) „Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanyc”h, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 561-580. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1498 (Udostępniono: 22październik2019).