Mariak, L. (2018) Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 547-560. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1499 (Udostępniono: 15wrzesień2019).