Półchłopek, T. (2018) Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 581-589. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1500 (Udostępniono: 20wrzesień2019).