Rozynkowski, W. (2018) „Bł. Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - nowe zgromadzenie zakonne w trudnym okresie kasat w zaborze pruski”m, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 95-108. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1503 (Udostępniono: 17czerwiec2019).