Majewska-Wójcik, A. (2018) Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 533-546. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1507 (Udostępniono: 13listopad2019).