Rozwadowska, M. (2018) „Wokół działalności wydawniczej oraz redakcyjnej bł. Edmunda Bojanowskieg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 49-61. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1651 (Udostępniono: 24maj2019).