Sakowicz, E. (2018) „Pedagogiczny wymiar polskiej ludowej teologii i pobożności według Edmunda Bojanowskiego. Szkic do badań pedagogiczno-etnologiczno-religijnyc”h, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 125-141. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1653 (Udostępniono: 24maj2019).