Zjawin, J. (2018) Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 215-225. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1657 (Udostępniono: 18sierpień2019).