Jurczyszyn, M. (2018) Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 281-283. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1660 (Udostępniono: 15wrzesień2019).