Opiela, M. i Jasnos, A. (2018) Wstęp, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 3-5. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1674 (Udostępniono: 24maj2019).