Kiwka, M. (2018) „Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogi”c, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 189-209. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1706 (Udostępniono: 17wrzesień2019).