Giesen, B. (2018) „Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórcó”w, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 3-16. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1735 (Udostępniono: 17październik2019).