Kozieł, G. (2018) „Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnyc”h, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 31-41. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1737 (Udostępniono: 15wrzesień2019).