Machała, W. (2018) Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 43-52. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1738 (Udostępniono: 17październik2019).