Maryniak, Łukasz (2018) „Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakte”r, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 53-67. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1739 (Udostępniono: 15grudzień2019).