Sitko, J. (2018) Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 69-91. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1740 (Udostępniono: 21listopad2019).