Szyjewska-Bagińska, J. (2018) Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 93-113. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1741 (Udostępniono: 13listopad2019).