Ślęzak, P. (2018) Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 115-125. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1742 (Udostępniono: 18wrzesień2019).