Żok, K. (2018) Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 143-157. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1743 (Udostępniono: 22październik2019).