Bielecki, M. (2018) „Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekt”y, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 159-178. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1744 (Udostępniono: 22wrzesień2019).