Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2018) Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 179-196. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1745 (Udostępniono: 21wrzesień2019).