Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. (2018) Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 197-219. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1746 (Udostępniono: 22październik2019).