Izdebski, J. (2018) Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 221-231. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1747 (Udostępniono: 22październik2019).