Karpiuk, M. (2018) Status prawny Służby Parku Narodowego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 233-244. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1748 (Udostępniono: 25sierpień2019).