Jakubowicz, M. (2018) Fotografia w nurcie teoriopoznawczym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 245-264. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1749 (Udostępniono: 15wrzesień2019).