Pastwa, R. (2018) „Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w «kulturze budowania na nieufności» i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasoweg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 283-295. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1752 (Udostępniono: 15grudzień2019).