Pethe, A. (2018) „Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i «Tygodnika Powszechnego»”), Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 297-318. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1753 (Udostępniono: 25sierpień2019).