Sosnowska, J. (2018) Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 335-349. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1755 (Udostępniono: 20wrzesień2019).