Szulich-Kałuża, J. (2018) Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 351-372. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1756 (Udostępniono: 22październik2019).